*Momsredovisning

 

 

UTVALD Ekonomi för Dig som vill ha Bokföring, Bokslut, Deklarationer god redovisning.


Momsen måste redovisas till Skatteverket årsvis, kvartalsvis eller månadsvis.

Momsredovisningen baseras på differensen mellan den in- och utgående momsen.

Jag gör Din momsredovisning och lämnar ett fullständigt underlag så att Du hinner betala in beloppet i tid.

 

UTVALD Ekonomi i Västerås
Gun Iwarson - Redovisningskonsult
Stålverksgatan 24, 724 77  VÄSTERÅS

070-513 87 24

För mer information: info@utvald.eu

www.utvald.eu

Gun Iwarson/Erik Iwarson© 2007 • Privacy Policy • Terms of Use